تبلیغات
سلام
امروز چهارشنبه اول مهر است
پسرها از چند روز پیش عزا گرفته اند که مدرسه ها باز هم شروع شد
امروز بر خلاف روزهای قبل با ساعت جدید بیرون زدم
نه با ساعت طبیعت
خیابان ها خیلی شلوغ و هوا آلوده بود
جزای تنبلی امروزم بود
بگذریم....
برعکس بچه ها من مشتاق شروع کلاس ها هستم
امروز خانه تکانی کردم همه اتاقم را ریختم بیرون و بعد از نظافت دوباره چیدم
دکور اتاق و جای میز و قفسه ها را تغییر دادم
در تغییر روحیه خیلی موثره